En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Information till elever och vårdnadshavare om idrottsundervisningen i nuläget.

Ingress

Med tanke på folkhälsomyndighetens rekommendation kring COVID-19 så kommer vi nu att anpassa idrottsundervisningen på följande sätt:

All praktisk idrott kommer tills vidare att ersättas med teoretiska delar och uteaktiviteter.

År: 4-5
Vi kommer vara ute så mycket det går, ta promenader, vistas i skogen mm. Vi kommer även ha teoretiska inslag och kommer då vara i klassrummet.

År: 6-9

Vi kommer vara ute de dagar vi har undervisning i sporthallen, samling i cafeterian. De lektioner vi är i Solskiftesskolan kommer vi ha teori i klassrum eller ta diskussionspromenader.

Vi kommer även ställa in all extra simundervisning tills vidare.

Särskolan:

Vi kommer vara ute så mycket det går, ta promenader, vistas i skogen mm. Vi kommer även ha teoretiska inslag och kommer då vara i klassrummet.

Detta gäller tills folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv.

Om ni har några frågor kring beslutet så kontakta maria.dernell@osteraker.se

Om ni har frågor kring idrottsundervisningen kontakta:
Linda Carlsson linda.carlsson@steraker.se 5A, 5B, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 6-9F
Anel Skurlic anel.skurlic@osteraker.se 6A, 6B, 7A, 9A, 9B, 9C

Mia Dernell maria.dernell@osteraker.se 4A, 4B

Christina Johansson Gummesson

christina.johansson-gummesson@osteraker.se Särskolan

Med vänliga hälsningar

Mia Dernell, Rektor Solskiftesskolan

Redaktör:
Filip Göransson

Sakkunnig:
Maria Dernell
Publicerad:
måndag 16 mars 2020
Senast uppdaterad:
måndag 16 mars 2020