En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ansök om fritidshemsplats

På fritidshem kan barn upp till 13 år få en meningsfull fritid och utvecklas tillsammans med andra.

Fritidshem är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid medan du arbetar eller studerar. Fritidshem är till för barn från förskoleklass till och med vårterminen det år som barnet fyller 13 år. Det kompletterar skolan och låter ditt barn utvecklas tillsammans med andra barn. Fritidshemmet är öppet vardagar på dagtid och under lov. Du ska kunna få en plats för ditt barn på fritidshem vid den skola där ditt barn är inskrivet, eller så nära som möjligt. På fritidshemmet får barnen mellanmål och under lov får barnen både ett lagat mål mat och ett mellanmål.

Ansöka om plats

Du kan söka plats på fritidshem till ditt barn här på kommunens webbplats. 
De flesta har rätt till fritidshemsplats, men vissa kriterier behöver vara uppfyllda. Du kan läsa om vilka regler som gäller i kommunens riktlinjer. Du hittar länk till riktlinjerna under rubriken Mer information.

Säga upp plats på fritids

Du säger upp en plats på fritidshem genom att logga in på din kundvalssida med e-legitimation eller bank-id och säger upp platsen den vägen.

Här hittar du din kundvalssida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går också att säga upp en plats på fritidshem genom att använda en blankett.

Här finns blanketter och e-tjänster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Båda vårdnadshavarna måste säga upp platsen. Det är två månaders uppsägningstid.

Om eleven ska byta skola inom kommunen och ni vill ha fritids på den nya skolan ska ni inte säga upp fritidshemsplatsen. Platsen följer med till den nya skolan.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Information om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Frågor?

Har du frågor om kö och placering, kontakta skolan direkt.

Har du frågor om regler och riktlinjer kan du kontakta Servicecenter i Österåkers kommun via e-post: servicecenter@osteraker.se.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Filip Göransson

Sakkunnig:
Maria Dernell
Senast uppdaterad:
onsdag 25 april 2018