Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vår värdegrund

Skärgårdsstadsskolans värdegrund genomsyrar hela skolans verksamhet.

 

Den vilar på begreppet KRAM.

Kramregler

Värdegrundsarbetet KRAMs huvudmål är att:

  • ha klara gränser mot oacceptabelt beteende
  • reducera existerande mobbningssituationer både i och utanför skolmiljön
  • förbättra kamratrelationerna i skolan
  • förebygga nya mobbningssituationer
  • öka medvetenheten och kunskapen om mobbning
  • skapa engagemang hos personal och föräldrar

Trygghetsteamet

I trygghetsteamet ingår skolans biträdande rektorer, skolkurator och personal från skolan. Det är trygghetsteamet som uppdaterar likabehandlingsplanen varje läsår. Tillsammans med pedagogisk personal genomför, sammanställer och utvärderar trygghetsteamet undersökningen Tryggis. Under höstens föräldramöten presenteras trygghetsteamet och likabehandlingsplanen för föräldrar.

 

Redaktör:
Nanna Zimmermann

Senast uppdaterad:
fredag 21 februari 2020