Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren samverkan mellan skola, utbildning och arbetsliv.

Studie- och yrkesvägledare (SYV) informerar om det svenska utbildningssystemet och om val av utbildningar och yrken i Sverige och utomlands. Stort fokus ligger på gymnasievalet i årskurs 9 och fortsatta studier mot högskola, yrkeshögskola eller andra skolformer.

I uppdraget ingår att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för elevernas bästa. SYV ingår i skolans elevhälsogrupp (EHG) och deltar vid behov i utvecklingssamtal och elevhälsokonferenser (EHK).

Enskilda samtal

SYV erbjuder enskilda samtal till elever i årskurs 7-9, där de får möjlighet att samtala om sin nuvarande skolsituation och sin framtid. Ett enskilt samtal är oftast strukturerat utifrån olika samtalsmodeller och teorier. Det kan se ut så här:

  • Välkomnande och småprat
  • Ramar och syfte
  • Nuvarande situation
  • Vidgade perspektiv/vilka alternativ finns?
  • Önskad situation/framtidsdrömmar
  • Aktiviteter (t.ex. intressetest och andra vägledningsuppgifter)
  • Utvärdering
  • Avslutning/boka ny tid för uppföljning

Både elever, föräldrar/vårdnadshavare och lärare är välkomna att boka tid hos SYV.

Boka tid eller kom förbi

Du kan ringa för att boka tid eller komma förbi. SYV sitter i KRAM-hörnan. Ibland kan det vara svårt att få tag på SYV då hon större av delen informerar eller sitter i enskilda samtal eller möten. Lämna då ett meddelande eller skicka ett mail, så kontaktar hon dig när möjlighet ges.

SYV har tystnadsplikt och lyder under sekretesslagen. SYV har också anmälningsplikt i fall hon får reda på att ett barn far illa i skolan, på fritiden eller i hemmet.

Redaktör:
Nanna Zimmermann

Senast uppdaterad:
tisdag 27 augusti 2019