Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag i elevhälsan innebär bland annat att undervisa elever i behov av särskilt stöd enskilt eller i grupp.

Hen kartlägger och utreder elevens skolsituation och lärandemiljö för att skapa goda möjligheter för lärande. Specialpedagogen deltar, observerar och handleder också i lärmiljön.

Handleda och driva utveckling

Som specialpedagoger arbetar vi med att handleda kollegor, driva utvecklingsarbete, förbättra arbetssätt och vara rådgivare i pedagogiska frågor, med målsättningen att alla elever ska får optimala förutsättningar att utvecklas.

Anpassningar till elevens förutsättningar

Målet är att eleven ska få förutsättningar i klassrummet genom att anpassningar görs av samtliga lärare tillsammans med oss specialpedagoger. Ibland behöver skolan ordna andra grupper eller möten med olika stöd till eleven och det diskuterar vi tillsammans med vårdnadshavare.

Har du frågor eller funderingar är du alltid varmt välkommen att höra av dig!

Redaktör:
Nanna Zimmermann

Senast uppdaterad:
torsdag 13 augusti 2020