Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolsköterska

Skolhälsan, som även kallas för elevhälsans medicinska insats, är en fortsättning på Barnavårdscentralens arbete.

Det innefattar att följa elevens utveckling, bevara och förbättra den själsliga och kroppsliga hälsan och verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsan skall främst vara förebyggande.

Skolhälsan omfattar hälsobesök, kontroller, vaccinationer, rådgivning, stöd och enklare sjukvårdsinsatser.

Skolläkaren finns tillgänglig efter behov och bokas in via skolsköterskan.

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsogrupp, krisgrupp och i skolans värdegrundsteam KRAM.

Sekretess och anmälningsplikt

Skolhälsan är en självständig verksamhetsgren i förhållande till övriga elevhälsan och den särskilt elevstödjande verksamheten och lyder under flertalet olika styrdokument. Skolhälsan har stark sekretess, bland andra sekretesslagen och hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att skolsköterskan inte får föra vidare det som eleven eller vårdnadshavare berättar. Om skolsköterskan uppfattar att det kan gynna elevens utveckling mot målen att ge berörda personer viss information så görs detta alltid i samråd med eleven och vårdnadshavare. All personal på skolan är skyldig enligt lag att agera om det finns misstanke om att ett barn far illa. Detta görs oftast i samråd med elevhälsogruppen.

Redaktör:
Nanna Zimmermann

Senast uppdaterad:
torsdag 21 februari 2019