Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kurator

En kurators viktigaste uppgift på skolan är att verka för elevens bästa och alltid sätta eleven i fokus.

Kuratorn erbjuder enskilda samtal med olika inriktningar utefter elevens behov. Det kan till exempel vara stödsamtal, motiverande samtal, krissamtal, självkänsla med mera.

Förebyggande arbete

Utöver de enskilda samtalen arbetar kuratorn även mycket i grupp, både förebyggande och åtgärdande. Det förebyggande arbetet i klassrummen påbörjades vårterminen 2013, och sedan dess har kurator, skolsköterska och skolpsykologen haft lektioner med alla elever i årskurs 3, 5 och 8 med inriktning identitet, kamratskap, barnkonventionen, mobbning, självkänsla med mera.

Konsultation

Föräldrar är välkomna att kontakta kuratorn för konsultation, tillsammans kan vi arbeta för elevens bästa. För att boka samtal går det bra att ringa eller mejla.

När kuratorn är på skolan står dörren för det mesta öppen så att eleverna själva kan boka tid. Det går även bra att boka tid via sms eller mentor.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

I arbetet som skolkurator lyder kuratorn under sträng sekretess/tystnadsplikt, vilket innebär att kuratorn inte får föra vidare information om eleven som kommit fram under samtal. Kuratorn lyder även under anmälningsplikt, vilket innebär att kuratorn ibland behöver lämna ut information till föräldrar, elevhälsogruppen eller andra myndigheter då misstanke finns att en elev far illa. I dessa fall informerar kuratorn alltid den berörda eleven innan man går vidare. Vid andra situationer kan det handla om att det för elevens bästa behövs att vi pratar med andra vuxna (föräldrar, lärare, elevhälsogruppen), i dessa fall ber kuratorn alltid om lov och ser till att eleven känner sig bekväm med den information som förs vidare.

"Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror, att hon kan hjälpa andra. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därför måste jag förstå, att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna."

- Sören Kirkegaard

Redaktör:
Nanna Zimmermann

Senast uppdaterad:
onsdag 19 augusti 2020