Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet (EHT) är en del av skolans samlade resurser. Elevhälsoteamet arbetar för elevernas välbefinnande och omfattar medicinska, psykosociala, specialpedagogiska och psykologiska insatser.

Rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt skolpsykolog ingår i EHT. Läs vidare under respektive yrkesgrupp för information samt kontaktuppgifter.

Elevhälsa angår alla på skolan

På skolan har alla tillsammans ansvar för att främja elevernas utveckling och lärande. Det förebyggande arbetet på Skärgårdsstadsskolan är viktigt. Därför har skolan:

• utvecklingssamtal varje termin
• diskussioner om elevhälsofrågor i arbetslagen
• klassråd
• elevråd
• en KRAM-vecka varje termin med extra intensivt värdegrundsarbete
• ett ständigt pågående utvecklingsarbete av värdegrundsförmågorna i läroplanen kap 1
• rastaktiviteter som leds av våra trivselledare

Rastvärdskap
Rastvärdskapet är viktig del för att skapa trygghet för elever både inne i skolan och ute på skolgården. Där finns möjlighet att förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande behandling och mobbing. Rastvärdarna bär gula västar för att synas.

Värdegrundsarbete
Trygghetsteamet består av delar elevhälsoteamet och skolpersonal. Detta arbete är förankrat i skolans likabehandlingsplan. Den presenterar hur skolan arbetar förebyggande, främjande och beskriver tillvägagångssättet vid kränkande behandling. Grunden för likabehandlingsarbetet utgår från läroplanen kap 1. Mer information finns under fliken ”Vår värdegrund” på hemsidan.

 

Redaktör:
Nanna Zimmermann

Senast uppdaterad:
tisdag 10 november 2020