Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vår skola

På Skärgårdstadsskolan tar vi gemensamt ansvar för elevernas kunskapsutveckling och för oss är det viktigt att vi har glädje i lärandet och en trygg och inspirerande miljö.

Vi bedriver en skola för alla, så att varje elev tar ansvar för sin individuella utveckling och måluppfyllelse. Här börjar eleverna läsa engelska från årskurs 1.

Skolan som invigdes 1995 är en tvåparallellig skola som omfattar grundskolans alla skolår inklusive förskoleklass. Skolan som från början var en skola för de tidiga skolåren har etappvis byggts ut, för att sedan 2004 omfatta förskoleklass till och med årskurs 9.

KRAM-arbete

Vi arbetar förebyggande mot kränkande behandling och diskriminering. Vår KRAM-grupp arbetar aktivt och genomför enkäter, undersökningar och KRAM-veckor. Om någon blir utsatt för kränkande behandling eller diskriminering så finns KRAM-gruppen tillgänglig som stöd för elever, lärare och vårdnadshavare. KRAM-gruppen ska göra ärendegången så bra som möjligt för att eleven ska känna sig trygg och lyssnad på samt att den kränkande behandlingen eller diskrimineringen omedelbart ska upphöra.

MIK (Medie- och informationskunnighet)

Detta är en viktig faktor för att eleverna ska utvecklas genom skolsystemet. Läsutveckling, kritiskt tänkande, informationskompetens och digital förmåga är centrala begrepp i läroplanen för grundskolan (Lgr 11). Medie- och informationskunnighet – MIK – är idag en nyckelkompetens för alla.

Tillsammansdagar

Vi har gemensamma tillsammansdagar där all personal och alla elever deltar.

 

Vi är organiserade i fem arbetslag

På Skärgårdstadsskolan går cirka 500 elever fördelade på 20 klasser, från förskoleklass till årskurs 9.

Lag 1: Förskoleklass och årskurs 1-3
Lag 2: Mellanstadiet och högstadiet, årskurs 4-9
Lag 3: Elevhälsan
Lag 4: Verksamhetsstöd (datatekniker, skoladministratör, vaktmästare)
Lag 5: Fritids

Fritidshem

På Skärgårdsstadsskolan finns sex fritidshemsavdelningar:
Eken (förskoleklass)
Alen (förskoleklass)
Björken (årskurs 1)
Asken (årskurs 2)
Rönnen (årskurs 3)
Klubben (årskurs 4-6)

Justering av klasser och mentorsbyte

Det vanligaste är att klasserna justeras och att eleverna får en ny mentor när de börjar lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet det vill säga till åk 1, 4 och 7.

Redaktör:
Nanna Zimmermann

Senast uppdaterad:
onsdag 24 mars 2021