Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Klasser och fritidshem

På Skärgårdsstadsskolan går cirka 500 elever fördelade på 20 klasser, från förskoleklass till årskurs 9.

Vi är organiserade i fem arbetslag

Lag 1: Förskoleklass och årskurs 1-3
Lag 2: Mellanstadiet och högstadiet, årskurs 4-9
Lag 3: Elevhälsan
Lag 4: Verksamhetsstöd (datatekniker, skoladministratör, vaktmästare)
Lag 5: Fritids

Fritidshem

På Skärgårdsstadsskolan finns sex fritidshemsavdelningar:
Eken (förskoleklass)
Alen (förskoleklass)
Björken (årskurs 1)
Asken (årskurs 2)
Rönnen (årskurs 3)
Klubben (årskurs 4-6)

Justering av klasser och mentorsbyte

Det vanligaste är att klasserna justeras och att eleverna får en ny mentor när de börjar lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet det vill säga till åk 1, 4 och 7.

Redaktör:
Nanna Zimmermann

Senast uppdaterad:
tisdag 10 november 2020