En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hämta och lämna

Det är viktigt att det finns säkra skolvägar för elever, föräldrar och lärare på skolan. Därför skapas årligen ett trafiksäkerhetsprogram. Den innehåller både fysiska åtgärder och aktiviteter för att uppmuntra till att gå och cykla till skolan.

Här finns information om hur du kan bidra till en tryggare och säkrare trafikmiljö i anslutning till skolan när du hämtar eller lämnar barnen.

Gå till skolan och ta bussen vidare

Jobbar du i Täby, Danderyd eller Stockholm kan du enkelt gå eller cykla med barnen till skolan och därefter ta bussen vidare till jobbet från hållplatsen Sjökarbyskolan.

Med bil

Behöver du ta bilen till skolan för att lämna barnen bör du stanna bilen en bit från skolan för att hålla skolmiljön mer säker och bilfri. På Sjökarbyvägen finns en avlämningsplats. För att minska antalet bilar utanför skolan rekommenderar vi att familjer samåker och turas om att skjutsa barnen.

Karta över hämtning- och lämningsställen

Ladda ner kartan för att hitta busshållplatser, infartsparkeringar, cykelparkeringar och cykelvägar i närheten av skolan.

Synpunkter och förslag

Kommunen arbetar hela tiden med att förbättra trafiksäkerheten vid skolorna och förenkla kommuninvånarnas vardag. Har du förslag, synpunkter eller funderingar får du gärna mejla trafik@osteraker.se eller använda kommunens app för felanmälan.

Redaktör:
Anette Andersson

Senast uppdaterad:
torsdag 2 september 2021