En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vår skola

Sjökarbyskolan är en väl etablerad skola från förskoleklass till årskurs 6. Här går det ca 370 elever fördelade på 16 klasser, varav en grundsärklass.

Skolan präglas av kunnig och behörig personal och glädje. Lokalerna är fräscha och väl anpassade till vår verksamhet.

Den digitala lärmiljön på skolan är under ständig utveckling. Vi arbetar bland annat med Ipads och datorer och alla elever i årskurs 3-6 har en egen dator. Alla våra klassrum är utrustade med interaktiva skrivtavlor, så kallade smartboards.

Vi har en fantastisk utemiljö för rast- och fritidsverksamhet. Ibland använder vi naturen som klassrum eftersom det finns massor att upptäcka och utforska i skog och mark.

Biblioteket som finns på skolan är vi stolta över. Det är gediget och välutrustat och används dagligen i undervisningen.

Grundsärskolan

Grundsärskolan på Sjökarby erbjuder undervisning i årskurs 1-4. Efter årskurs 4 fortsätter eleverna på Solskiftesskolan. I grundsärskolan utformas undervisningen efter varje elevs behov. Eleverna i grundsärskolan har en egen läroplan med kunskapskrav.

Den dagliga verksamheten erbjuder en genomtänkt specialpedagogik som grundar sig på utveckling av kognitiva färdigheter, kunskaper, kommunikation, sociala färdigheter och socialt samspel. Klassrummen är utrustade med interaktiva tavlor och eleverna har tillgång till datorer och Ipads.

Fritidshem

Under fritidstid får eleverna arbeta inom olika intressegrupper. Vi erbjuder bland annat pysselverkstad och idrottsaktiviteter. Fritidsavdelningarna samarbetar med kommunens övriga fritidshem genom nätverk och har många gemensamma aktiviteter under året. Alla hjärtansdag disco, lådbilsrally, ljusfestival, minimara och mycket mer.

Redaktör:
Anette Andersson

Senast uppdaterad:
torsdag 3 september 2020