En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakt

Kontaktuppgifter till personal på Sjökarbyskolan

Besöksadress

Sjökarbyvägen 24
184 86 Åkersberga

Sjukanmälan

i skolan görs via Unikum
på fritids görs via Tempus

Kontaktpersoner

Rektor

Marie Engström 08-540 818 92 marie.engstrom@osteraker.se

Expedition

Ann Lundberg 08-540 818 90 ann.lundberg@osteraker.se

Biträdande enhetschef fritidshem

Anette Andersson 08-540 812 15 anette.andersson@osteraker.se

Biträdande enhetschef skola

Sara Aldervi 08-540 818 87 sara.aldervi@osteraker.se

Utbildningsledare årskurs F-3 och Särskolan

Camilla Stordal 08-540 819 98 camilla.stordal@osteraker.se

Utbildningsledare årskurs 4-6

Sara Aldervi 08-540 818 87 sara.aldervi@osteraker.se

Elevhälsa

Skolsköterska

Kerstin Roos
08-540 818 94 kerstin.roos@osteraker.se

Kontakt med Skolläkare Lisa Hammarberg Nilsson fås via skolsköterskan

Kurator

Anna Åberg 08-540 818 91 anna.aberg@osteraker.se

Skolpsykolog

Mattias Karlsson 08-540 819 03 mattias.karlsson@osteraker.se

Speciallärare

Sofia Hopkins Skoglund sofia.hopkins-skoglund@osteraker.se
Annika Glasberg annika.glasberg@osteraker.se

Fritidsavdelningar

Piren F-klass A 08-540 819 72

Piren F-klass B 08-540 819 71

Snäckan år 2: 08-540 819 01 snackan_fritid@osteraker.se

Delfinen år 1: 08-540 819 80 delfinen_fritid@osteraker.se

Näckrosen år 1-4A: 073 663 44 87 nackrosen_fritid@osteraker.se

Bryggan år 3-6: 08-540 818 96 bryggan_fritid@osteraker.se

Köket

Telefonnummer: 08-540 819 00


Redaktör:
Anette Andersson

Senast uppdaterad:
torsdag 2 september 2021