En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Klasser och fritidshem

Sjökarbyskolan är en väl etablerad skola från förskoleklass till årskurs 6. Här går det ca 370 elever fördelade på 15 klasser, varav en grundsärklass.

Här kan du läsa kort om varje klass och om vilka lärare som undervisar i vilka klasser.

På varje klassida kan du följa klassens veckobrev, blogg, kalender samt tillhörande fritidsavdelning.

Vi är organiserade i fem arbetslag

Lag 1: Förskoleklass, särskola 1-4 och Lågstadiet årskurs 1-3
Lag 2: Mellanstadiet årskurs 4-6
Lag 3: Elevhälsan
Lag 4: Centrala gruppen (lokalvårdare, skoladministratör, vaktmästare)
Lag 5 : Fritidshem

Fritidshem

Vi ser till att barnens fritid blir meningsfull genom lek, skapande verksamhet, musik och rörelse. Här kan de känna sig trygga, bekräftade och sedda. Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler och vi har öppet mellan klockan 06.30-17.30 med gemensam öppning och stängning.

Trygghet, glädje, gemenskap

Vår fritidsverksamhet planerar vi enligt skolverkets allmänna råd för fritidshem. Vi ser till att eleverna får möjligheten att utvecklas och att lära. De ska få chansen att skapa kontakter med andra och hitta en social gemenskap.

Öppning och stängning

Öppning och stängning sker på Delfinens fritidsavdelning telefon 08-540 819 80.

På Sjökarbyskolan finns fem fritidshemsavdelningar:

Piren (förskoleklass)
Snäckan (årskurs 2)
Delfinen (årskurs 1)
Bryggan (årskurs 3-6)
Näckrosen (Särskolan 1-4A)

 

Redaktör:
Anette Andersson

Senast uppdaterad:
onsdag 22 januari 2020