En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vår nya skolchef Joakim Östling informerar:

2020-05-12 Till vårdnadshavare för barn i Österåkers kommunala grundskolor

Information med anledning av coronaviruset/ Covid-19

Vi vill börja med att tacka för gott samarbete den här våren, en vår som på så många sätt är annorlunda mot vad vi är vana vid. Att våra grundskolor håller öppet är av stor vikt för att samhällsviktiga funktioner ska kunna vara igång och att ge våra elever möjlighet till ett fortsatt lärande och ett socialt sammanhang.

Våra grundskolor följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning i våra grundskolor i så stor utsträckning det är möjligt och vidtar följande åtgärder:

· vi förlägger en stor del av verksamheten och undervisningen utomhus

· vi arbetar för att så långt som möjligt ge elever och personal möjlighet att hålla avstånd till varandra

· vi upprätthåller god hygien i matsalar

· vi förändrar upplägg vid terminsavslutningar och aktiviteter kopplade till dessa.

Skolplikt gäller för de elever som är helt friska och fria från sjukdomssymptom.

Alla elever som är fria från sjukdomssymptom har rätt till utbildning och det sociala sammanhang skolan erbjuder. Att hålla sitt barn hemma på grund av oro är alltså inget skäl till frånvaro. Skolan kan behöva utforma kortsiktiga individuella lösningar för elever som är särskilt känsliga för smitta eller som har vårdnadshavare i riskgrupp, men utgångspunkten är att en elev som inte är sjuk eller har symptom ska vara i skolan.

Det gäller nu att hålla i, hålla ut och inte börja lätta på de viktiga åtgärder som möjliggör ett öppethållande. Det innebär att vi återigen vill påminna er vårdnadshavare om vikten av att ni fortsatt hjälper oss med att:

· elever är hemma vid alla förkylningssymptom, även milda

· elever är hemma två dagar efter att barnet är symptomfritt.

Tack igen för ert goda samarbete i den här speciella situationen.

Med vänlig hälsning,

Joakim Östling och Ann Bisenius / skolchefer i Österåkers kommun.

Redaktör:
Katarina Jansson

Publicerad:
onsdag 13 maj 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 13 maj 2020