En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Välkomna till läsåret 20/21

Nu drar läsåret 20/21 igång!

Vi som arbetar på Sjökarbyskolan ser fram emot ett nytt läsår tillsammans med elever och vårdnadshavare. Som ni vet råder det fortsatta restriktioner till följd av den pågående Covid-19 pandemin.

Sjökarbyskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta påverkar en del av skolans aktiviteter under hösten. Vi återkommer löpande med information.

Skolstart: Skolstart är den 17 augusti klockan 9.30 i respektive klassrum. Vi har inget "vanligt" upprop på skolgården i år. Tyvärr är inga vårdnadshavare välkomna att närvara denna dag. Skoldagen slutar 13.00.

Föräldramöten och föräldraråd: Vi ställer in alla föräldramöten samt föräldrarådet denna termin. Vi ger istället skriftlig information löpande. För våra nya vårdnadshavare med barn i förskoleklass kommer vi att genomföra ett digitalt föräldramöte. Mer information samt datum kring detta kommer till berörda vårdnadshavare.

Hämta och lämna: Hämtning och lämning sker fortsatt utomhus. Vi ber vårdnadshavare att stanna utanför skolbyggnaden.

Besök: antalet personer som kommer in till skolan begränsas även fortsättningsvis. I vanliga fall uppskattar vi att vårdnadshavare är med under en skoldag men under rådande omständigheter så stoppar vi dessa besök.

Vi påminner om att skolplikt råder för alla Sjökarbyskolans elever från förskoleklass till årskurs 6. Är eleven frisk och symptomfri så ska eleven vara i skolan. Har eleven förkylningssymptom ska eleven vara hemma tills eleven är frisk igen.

Tills vi hörs igen: Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

Med vänlig hälsning

Marie Engström, rektor och all personal

Redaktör:
Katarina Jansson

Publicerad:
tisdag 11 augusti 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 11 augusti 2020