En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Information för vårdnadshavare till barn i Österåkers grundskolor

Nytt digitalt verktyg i grundskolan

Under förra läsåret infördes Unikum som digitalt verktyg i kommunens förskolor. Unikum har fungerat väl varför kommunen nu implementerar den tillsammans med Skola24 i kommunens samtliga grundskolor och senare under hösten även för gymnasiet. Österåkers lärplattform” blir därmed den centrala kommunikationskanalen mellan lärare, elever och vårdnadshavare.

Kommunikationen mellan skolan och hemmet är ganska komplex och kan i många fall uppfattas som krånglig. Med den gemensamma plattformen tar kommunen ett ökat helhetsgrepp och samordnar detta i ett verktyg för samtliga kommunala skolor. Det underlättar för vårdnadshavare som har barn i olika skolor att på ett ställe följa sina barns skolgång.

Du som vårdnadshavare till barn i grundskolan kommer från höstterminens början använda den nya lärplattformen. Navet i plattformen är Unikum och här samlas allt det som rör ditt/dina barns skolgång:

· Alla pedagogiska planeringar. I förekommande fall med tillhörande arbetsuppgifter med tydliga slutdatum för inlämning.

· Lärarloggar med löpande information om skolarbetet. Till exempel veckobrev i lågstadiet som ger en samlad bild av klassens arbete inom olika arbetsområdena.

· Lärarloggar i de högre åldrarna är ofta ämnesspecifika och här kan du som vårdnadshavare följa dina barns utveckling under terminens gång.

· Meddelanden från skolan till er vårdnadshavare. Till exempel aktiviteter som studiebesök, friluftsdagar eller föräldramöten.

· Utvecklingssamtalet som ni kan boka och förbereda hemifrån.

· All bedömning och dokumentation som sker i Unikum är kopplad mot läroplanens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav och följer med eleven från förskolan till gymnasiet. Som vårdnadshavare tar du enkelt del av informationen och kan följa ditt barns utveckling.

På Unikum Academy (academy.unikum.netlänk till annan webbplats) hittar du flera korta informationsfilmer som instruerar dig hur du kan använda Unikum.

I närvaroverktyget Skola 24 kan du som vårdnadshavare:

· Se scheman

· Anmäla frånvaro

· Ansöka om ledighet

Med appen Unikum Familj finns detta samlat lättillgängligt för dig som användare. Har du dessutom barn i flera kommunala skolor har du åtkomst till dem med samma inloggning. Det underlättar när du på ett ställe kan följa dina barns skolgång.

Hur du loggar in

I samband med terminsstart får du som vårdnadshavare ett informationsblad där du enkelt ser hur du loggar in i Österåkers lärplattform.

Support

· Unikum Academy (academy.unikum.net) – här hittar du flera korta informationsfilmer som visar på Unikums olika funktioner.

· ankaret@osteraker.selänk till annan webbplats – kommunens support för problem med de olika delarna av Österåkers lärplattform.

Vi ser fram mot en givande hösttermin!

Ann Bisenius Joakim Östling

Skolchef förskola & gymnasium Skolchef grundskola, fritidshem och grundsärskola

Redaktör:
Katarina Jansson

Publicerad:
fredag 14 augusti 2020
Senast uppdaterad:
fredag 14 augusti 2020