En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Byte av klass

Vårdnadshavare till elev som vill byta klass hänvisas till mentor.

Ett klassbyte är en stor förändring som berör både eleven, avlämnade klass, mottagande klass och arbetslag. Ett klassbyte innebär också ett byte av mentor. Varje elevs situation är unik men processen ser likartad ut. Besluten som tas ska vara väl genomarbetade och förankrade. Målet är alltid att skapa ett gynnsamt pedagogiskt och socialt klimat, både för individen och för gruppen.

Om ett byte ska ske måste denna lösning vara långsiktig. En process mot ett eventuellt klassbyte kan ta mellan två månader och upp till en termin. Det är i första hand våra elever som behöver den tidsaspekten för att få förklaringar och förståelse.

Redaktör:
Anette Andersson

Senast uppdaterad:
tisdag 5 december 2017