En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Klasser och fritidshem

På Rydbo skola går ca 180 elever fördelade på 6 klasser, från förskoleklass till årskurs 5. I skolan finns också 4 fritidshem. Under en skoldag leder lärare, pedagoger och resurspersonal cirka 3–4 olika lektioner.

Klassidorna

På klassidorna härunder hittar du bloggar med veckobrev, kontaktuppgifter till lärare och länkar till alla viktiga inloggningar som elev och förälder behöver i skolan.

Fritidshem

Vi ser till att barnens fritid blir meningsfull genom lek, skapande verksamhet, musik och rörelse. Här kan de känna sig trygga, bekräftade och sedda. Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler och vi har öppet mellan klockan 06.30–17:30 med gemensam öppning och stängning.

Trygghet, glädje, gemenskap

Vår fritidsverksamhet planerar vi enligt skolverkets allmänna råd för fritidshem. Vi ser till att eleverna får möjligheten att utvecklas och att lära. De ska få chansen att skapa kontakter med andra och hitta en social gemenskap. Genom tydliga rutiner och som stabila förebilder, bejakar vi elevernas nyfikenhet och ger dem ansvar och inflytande.

Öppning

Morgonfritids 06:30–7:15 (på förskolan).
Efter 7:15 lämning utomhus (på skolan). Då vi är ute tills att skolan startar klockan 8:15.

Stängningrutiner

Stängningen sker utomhus fram till kl 16:30.
Klockan 16:30-17:30 sker stängningen på förskolan.

Redaktör:
Emil Hoas

Sakkunnig:
Anna Strand
Senast uppdaterad:
onsdag 7 oktober 2020