En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Studiedag torsdag 19/3 samt övrig info från skolanRydbo skola arbetar med att planera för verksamhet där en mycket stor del av elever och personal kan vara frånvarande p g a sjukdom och smittorisk. Vi ser att vi periodvis kommer att ha ont om personal och svårt att rekrytera vikarier. En del i personalen har själva barn som de inte kan skicka till förskola/skola.

Mot bakgrund av det kommer vi att lägga in en hel planeringsdag på torsdag 19/3. Fritids kommer att hålla öppet.

Detta för att skapa goda möjligheter för att förbereda oss på att bedriva undervisning på distans, där exempelvis en vanlig genomgång kan genomföras på distans via länk och kopplas till uppgifter i Google Classroom. Lärarna arbetar just nu hårt med att ställa om och anpassa planeringar till denna ökande frånvaro och till olika möjligheter av distansundervisning, och denna heldag skapar bättre förutsättningar för att genomföra detta med bibehållen kvalitet.

Vi gör vårt yttersta för att inte ställa in lektioner eller begränsa skolans och fritidshemmets verksamhet och/eller öppettider. Dock kan det vid särskilda tillfällen bli nödvändigt att organisera. Exempel på information som kan komma till er:

"Vi har beslutat att i dag ställa in klass 5s lektioner efter klockan 12:00."

"Vi vädjar till er att hämta era barn så snart ni kan då vi har stor personalfrånvaro på skola/fritidshemmet."

"Lektionen X undervisas av lärare Y på distans."

...och hoppas på fortsatt gott samarbete om och när det blir aktuellt.

/Anna och gänget


Redaktör:
Emil Hoas

Sakkunnig:
Anna Strand
Publicerad:
tisdag 17 mars 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 17 mars 2020