En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kursplaner

Skolverkets läroplan följs av alla grundskolor i Sverige. I den finns även en kursplan för varje ämne i grundskolan och en timplan med hur ett minsta antal garanterade undervisningstimmar ska fördelas mellan ämnena.

Läroplanen innehåller fem delar:

  1. Skolans värdegrund och uppdrag
  2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
  3. Förskoleklassen
  4. Fritidshemmet
  5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Del 1 och 2 är i princip densamma för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan och gäller också för fritidshemmet och förskoleklassen.

Skolverkets läroplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverkets kursplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverkets timplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Emil Hoas

Sakkunnig:
Anna Strand
Senast uppdaterad:
måndag 29 maj 2017