En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Lärande

Alla barns utveckling och lärande ska främjas. Barnens kunskaper ska ge dem en grund för fortsatt utbildning, och bidra till att de utvecklas både personligt och som samhällsmedborgare.

Tvärgrupper och gemensamma teman

Eleverna på Rydbo skola arbetar ibland i tvärgrupper med gemensamma teman för att träna sig i att planera och genomföra projekt. Skolan har till exempel storsamlingar, idrottsevenemang, poängplockardagar med mera.

Skogen som lekplats och undervisningsrum

Skolan ligger i en fantastisk utemiljö med skogen in på knuten. Skogen används som lekplats och som undervisningsrum och är en fantastisk och uppskattad lekplats för barnen på raster och fritidstid. Utevistelse, sång, rörelse och musik är naturliga inslag hos oss.

Förståelse och empati

Lärande är inte bara kunskaper - det är också att utveckla förståelse och empati, och respekten för allas lika värde. Alla barn och elever har rätt att påverka sin situation och bli lyssnade till.

Anpassade lärmetoder

På Rydbo skola har personalen hög kompetens i att erbjuda olika metoder och verktyg för inlärning. Vi fokuserar också på att skapa trygghet och respekt som är viktigt för barnens lärande. 

Redaktör:
Emil Hoas

Sakkunnig:
Anna Strand
Senast uppdaterad:
måndag 29 maj 2017