En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elev- och föräldrasamverkan

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att elever får uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Så här kan du vara delaktig i hur Rydbo skola utvecklas.

Klassråd

Varje vecka har varje klass klassråd. Då samlas klassen för att diskutera aktuella frågor för klassen men också punkter som rör skolan som elevrådsrepresentanterna tar med sig till elevrådet.

Elevråd - elevinflytande

Vi har varje månad elevråd på skolan och syftet med elevrådet är att ta tillvara elevernas gemensamma intressen i frågor och möjligheter att påverka utvecklingen på skolan. Till elevrådet bjuds två representanter från varje klass. Även frågor om lunch och mellanmål behandlas på rådet. Vid behov bjuds kökschefen in till elevrådet.

Föräldrakväll

Två till tre gånger per år har förskolan och skolan föräldrakvällar. Då bjuds föräldrar in för att lyssna och delta i aktiviteter kopplade till aktuella teman. Till exempel programmering- och matematikkvällar samtal om inkludering och elevinflytande med mera.

Besök oss och delta i undervisningen

Du kan också vara delaktig i skolans arbete genom att till exempel. Meddela ditt barns lärare för att boka en dag.

  • göra lektionsbesök i olika ämnen
  • äta skollunch tillsammans i matsalen
  • medverka vid föräldramöten, lägerskolor och studiebesök
  • berika undervisningen genom att berätta om sitt arbete eller specialintresse

Föräldraförening

Föräldraföreningen är en fristående förening för föräldrar med barn i Rydbo skola. Förenings bidrar med aktiviteter för barnen som isspolning och avslutningsfest med mera samt har regelbunden kontakt med skolan.

Föräldraföreningens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Emil Hoas

Sakkunnig:
Anna Strand
Senast uppdaterad:
tisdag 10 oktober 2017