Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mål och vision

Den lilla skolan med det stora engagemanget gör det möjligt att alla vuxna känner alla elever väl.

Vi ser språket som en viktig grund till allt lärande och arbetar därför medvetet och strukturerat med det i till exempel läs- och skrivgrupper anpassade efter elevernas nivåer.

Alla barn ska få känna att de lyckas

Vi arbetar därför målinriktat med att bygga och stärka självkänslan hos alla våra elever. I det arbetet tycker vi att det är viktigt att reflektera över hur vi bemöter varandra.

Vår vision – “Resan är målet"

Varje elev som lämnar Roslags-Kulla skola ska känna en nyfikenhet till att lära och mod att våga ge sig ut i världen med lust att söka kunskap. Under resan har omtanke om andra människor och omvärlden, blivit en del av eleven.

Lust – Omtanke –- Kunskap

När vi ger oss ut på livets resa ska vi vara vårt eget lok.

Redaktör:
Camilla Ekstrand

Sakkunnig:
Jonas Bolander
Senast uppdaterad:
tisdag 8 oktober 2019