Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

Skolan strävar efter att så tidigt som möjligt uppmärksamma elever i behov av extra anpassning och särskilt stöd. Vi arbetar för att våra lärmiljöer på skolan är bra för elevernas utveckling och hälsa.

Elevhälsogruppen består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog.

Hälsofrämjande arbete

Ur ett salutogent perspektiv:

 • verka för att alla elever utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar
 • verka för tillitsfulla relationer mellan elever och mellan personal och elever
 • verka för god trivsel, ett tillåtande klimat, ett respektfullt bemötande och förhållningssätt
 • arbeta med våra styrkor på skolan för att synliggöra goda exempel
 • bidra till ett aktivt, kollegialt lärande

Förebyggande arbete

Ur ett salutogent perspektiv:

 • via vardagsarbetet i samspel med kollegor
 • via tematiskt arbete inom olika områden
 • via tidig kartläggning av språk- och läsförståelse uppmärksamma elever i behov av extra stöd.
 • via fortbildning
 • revidering av skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åtgärdande arbete

 • stödjande konsultationsforum för skolans pedagoger
 • ytterligare insatser av specialpedagogisk, psykosocial, psykologisk eller medicinsk karaktär från elevhälsans medlemmar
 • intern och/eller extern utredning
 • särskilt stöd dokumenterat i åtgärdsprogram och elevhälsokonferensprotokoll
 • kontakt med extern expertis

Redaktör:
Camilla Ekstrand

Sakkunnig:
Jonas Bolander
Senast uppdaterad:
onsdag 16 september 2020