Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Corona 12 mars

Information om Corona

Med anledning av WHO’s utlysande av Pandemi och förändrade förhållningsregler från Folkhälsomyndigheten

Bakgrund: WHO har utlyst Pandemi avseende Covid19. Då övergår smittskyddsarbetet ut på att minska antalet nysmittade i samhället och ansvaret läggs på samhällsmedborgarna att följa de riktlinjer som ges. Smittskydd Stockholm kommer inte längre ta prov på lindrigt sjuka vid misstanke om coronavirus utan hemkarens gäller för var och en, gammal som ung med symtom på luftvägsinfektion. Sjukvårdens resurser ska koncentreras till de sköraste i samhället.

Det är från och med nu oetiskt att inte se sin egen del av ansvaret för att minska spridning av coronavirus. Spekulationer om var smittade kan finnas är inte längre relevant, det kan vara vem som helst.

Vi kan från tidiga studier (*) se att barn och ungdomar i åldern 0-19 år uppvisar lindriga symtom eller inga alls. Barn med uttalad risksjukdom bör vända sig till medicinskt ansvarig mottagning där barnet är inskrivet för råd kring förhållningssätt. I övrigt gäller hemkarens vid luftvägssymtom. Ja, det kan innebära veckor av VAB.

Fortsatt gäller inga symtom = inte smittsam

Elevhälsans medicinska insats jobbar preventivt och förebyggande för elever i läromiljön. Där ingår givetvis att förhålla oss till smittskyddet i regionen och Folkhälsomyndigheten.
Vi kommer från och med måndag 16 /3 att erbjuda stöd via telefon till barn/elever med ökad risk för allvarligt insjuknande i Covid19 (Exempel hjärtsjukdom, lungfunktions-nedsättning, diabetes, nedsatt immunförsvar med flera) på telefonnummer 08-540 811 62 vardagar kl 8.00-14:30

Sedan tidigare erbjuds råd och stöd kring riskområden och förhållning till återgång i skola/förskola. Här hänvisas till ordinarie skolsköterska och rektor på skola och till BVC för förskola.

För barn/elever som varit i våra förskolor/skolor och haft kontakt med hemkomna från riskområden och är symptomfria: Gå till förskola/skolan som vanligt.


Hemkarens: Stanna hemma, företa ej onödiga vistelser utanför hemmet. Gå ej till gym, lekland, museer osv. Nödvändiga resor företas i möjligaste mån till fots, cykel eller egen bil. Undvik platser där du är på mindre ytor med många människor. Respektera beslut om max 500 personer i folksamling som gäller nationellt.

Luftvägsinfektion: Röda ögon, snuva som är klar eller färgad, nysningar, hosta torr och slemmig, halsont, samtliga kan förekomma med eller utan feber.

Hänvisningar till studier (*):

A Case Series of children with 2019 novel coronavirus infection: clinical and epidemiological features

Cai Jiehao1†, Xu Jing2†, Lin Daojiong3†, Yang zhi4, Xu Lei5, Qu Zhenghai5, Zhang Yuehua6, Zhang Hua7, Jia Ran2, Liu pengcheng2, Wang Xiangshi1, Ge Yanling1, Xia Aimei1, Tian He1, Chang Hailing1, Wang Chuning1, Li Jingjing1,Wang Jianshe1, Zeng Mei1.

Are children less susceptible to COVID-19?

Ping-Ing Lee a,*, Ya-Li Hu b, Po-Yen Chen c,

Yhu-Chering Huang d, Po-Ren Hsueh e,f

Corona Virus Disease 2019, a growing threat to children?

Pu Yang M.D.,Ph.D. , Pin Liu M.D.,Ph.D. , Dan Li M.D. ,

Dongchi Zhao M.D.,Ph.D.

Redaktör:
Camilla Ekstrand

Sakkunnig:
Jonas Bolander
Publicerad:
torsdag 12 mars 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 12 mars 2020