Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

20180504

Skolinspektionen

Skolinspektionens beslut visar att de inte funnit några brister i de fyra viktigaste områden jag anser att en skola har.

*Undervisning och lärande
*Extra anpassningar och särskilt stöd
*Bedömning och betygssättning
*Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

De områden vi fått anmärkning på är: Vi har under en tid saknat en skolpsykolog i det förebyggande elevhälsoarbetet. Jag har dessutom skrivit ihop Ljusterö och Roslags-Kulla skolors plan för systematiskt kvalitetsarbete samt elevhälsans arbete. Detta kommer att ändras.

Rapporten i sin helhet kommer att finnas på skolan att läsa för intresserade.

Jag är mycket stolt över mina medarbetare på Roslags-Kulla skola!

Skolkurator

Den nya skolkuratorn börjar idag. Hon heter Ylva Ellingsen och kommer att arbeta på tisdagar. Kontakt med henne görs genom skolsköterskan eller genom annan vuxen på skolan till vidare.

Ingmarsö

Vi har fått uppdraget att driva pedagogisk omsorg för barn i ålder 1-5år på Ingmarsö från augusti 2018

Förskoleklassen

Nya förskoleklasseleverna kommer med föräldrar till oss den 15 maj 8:30.

Skolråd

Nästa skolråd äger rum onsdagen den 30/5. 18:00-19:00

Besök från Sydkorea

Den 14 maj får vi besök av 25 Sydkoreanska rektorer och skolchefer. De kommer för att se hur vi arbetar på Roslags-Kulla skola.

Studiedag 23 maj

Lärarna kommer att arbeta med bedömning och eleverna är lediga. Fritidshemmet är öppet för de elever som är inskrivna där.

Trevlig helg,
Jonas

 

Redaktör:
Camilla Ekstrand

Sakkunnig:
Jonas Bolander
Publicerad:
fredag 4 maj 2018
Senast uppdaterad:
fredag 4 maj 2018