En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vision

Vår vision är uppdelad i tre fokusområden: Kunskapsfokus, pedagogiskt fokus och relationsfokus.

Kunskapsfokus

Att lära sig ska vara stimulerande och utvecklande. Lärprocesser ska utgå från elevens förutsättningar. På Röllingbyskolan ska personalen vara ämneskunnig och få alla elever att utmana sig själva i respektive ämne samt nå uppsatta kunskapsmål. När eleverna lämnar Röllingbyskolan efter årskurs 9 kommer de ha en mycket god allmänbildning och mycket goda ämneskunskaper.

Pedagogiskt fokus

Röllingbyskolan ska ha ett tryggt klassrumsklimat där studiero råder. Miljön ska väcka elevernas nyfikenhet till lärande, även fel ska ses som ett steg i lärprocessen på väg mot rätt. Eleverna ska ta stort ansvar för sitt eget lärande där lärarna har ett coachande förhållningssätt. Undervisningen ska alltid utgå från där individen befinner sig och varje elevs mål blir individunika. Vi ska följa upp elevernas lärande kontinuerligt och möta eleverna med tro på att alla kan lyckas i skolarbetet. Skolans lektioner ska vara välstrukturerade och all undervisning ska genomsyras av tydliggörande pedagogik. Alla undervisningsområden ska följa en röd tråd. Ämnesövergripande arbeten ska vara vanligt för att skapa helheter för eleverna.

Relationsfokus

Röllingbyskolan ska vara en plats där alla elever och all personal trivs och känner glädje. Vi ska alla mötas av samt visa respekt, öppenhet, acceptans, tolerans och värme. På Röllingbyskolan ska alla elever känna stor delaktighet och stark sammanhållning där allas lika värde blir självklart och varje individ känner sig betydelsefull och unik. Eleverna ska känna stort stöd i skolans engagerade personal. Skolans elevhälsa ska finnas som stöd att tillgå för varje elev där fokus är såväl proaktivt som reaktivt.

Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Patric Flodin
Senast uppdaterad:
tisdag 15 oktober 2019