En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trygghet

Tillsammans skapar vi en trygg skola med respekt för allas våra olikheter och där alla kan känna sig välkomna, oavsett bakgrund och förutsättningar.


Vi har skapat ett trygghetsteam som arbetar nära elevhälsan. Vi har även ett pågående värdegrundsarbete på skolan och livskunskap på schemat.

Det är viktigt att alla barn och elever får det som de har rätt till, både utifrån kunskapsuppdraget och utifrån uppdraget att bilda eleverna för att bli goda samhällsmedborgare. Då är det viktigt att de har utvecklat sina kunskaper och sitt förhållningssätt till omvärlden – där vill och kan vi påverka.

Arbete mot mobbning

Om någon form av diskriminering eller kränkande behandling uppstår på skolan tas ärendet upp av likabehandlingsgruppen.

Representant för gruppen träffar berörda elever och gör en handlingsplan samt informerar berörda mentorer och lärare samt vid behov även vårdnadshavare.

Trygghetsteamet (TT)

Trygghetsteamet består av:

Tiina Karlsson, biträdande rektor
Jennie Nordensson, mentor år 8
Christina Olsson, resurspedagog
Emelie Virta, mentor år 8
Jimmy Ångman, mentor år 2

Livskunskap

Livskunskap - med pedagogiskt drama som metod. I en klass där barnen känner sig trygga med varandra finns möjlighet till ett harmoniskt och positivt gruppklimat. På livskunskapslektionerna har vi möjlighet att jobba djupare med ämnen som: respekt, empati, integritet, normer, självkänsla, kränkningar, mobbning, jämställdhet och demokrati. Vi gör det genom praktiska övningar, diskussion, reflektion och med inslag av teater. Allt vi gör genomsyras av ett fokus på allas lika värde. Rätt att ta plats och ge plats. Alla är viktiga och bra som de är.

Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Patric Flodin
Senast uppdaterad:
onsdag 20 januari 2021