En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mål för läsåret

Vi på skolan har arbetat fram fyra specifika mål som vi vill nå till läsårets slut. Dessa är indelade i kategorierna Kunskapsmål, Pedagogiska mål samt Relationsmål.

Läsårsmål

Kunskapsmål

Högre kunskapsresultat:
I genomsnitt ska elevens individuella kunskapsresultat ha stigit med 0.3-0.5 betygssteg i var och ett av ämnena matematik, svenska och engelska vid läsårets slut.

Ökat fokus på vetenskaplighet:
Elevers och pedagogers upplevelse av utbildning med fokus på vetenskap (genom enkät med skala höst och vår) ska efter läsårets slut visa progression.

Pedagogiska mål

Mer tydliggörande pedagogik i klassrummen:
Alla pedagoger ska jobba med tydliggörande pedagogik, vilket betyder att vi vid läsårets slut ska skunna checka av att de helt jobbar enligt ”magiska 7”.

Relationsmål

Stor samhörighet och trygghet:
Vid läsårets slut ska all personal bocka i att de helt jobbar enligt de kriterier som Trygghetsteamet sätter upp för personals arbete kring samhörighet och trygghet.

Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Patric Flodin
Senast uppdaterad:
torsdag 26 september 2019