En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fysisk miljö

Lokaler

Då du kommer in genom huvudentrén hamnar du direkt i skolans trevliga café med soffor, bord, tavlor och ljuskronor. Här får elever från årskurs 6 och uppåt handla. Här finner du också skolans expedition.

Halva skolan består av resterna av Röllingbygymnasium med högt i tak. I denna del har vi gyllene pelare som kantar korridorerna och några av klassrummen har eget kapprum. Den nyare delen av skolan, som befolkas av våra allra yngsta elever, bildar tillsammans med den äldre byggnaden en rund skola med innegård i mitten. Till detta finns ett annex i två våningar där fritids och mellanstadiet håller till.

Skåp, hemklassrum, bibliotek och salar

Elever på högstadiet har skåp i korridorerna. Hänglås och nyckel införskaffas av eleverna själva. Skolan ersätter inte tillhörigheter som försvinner från elever då låsbara skåp finns.

Alla elever har hemklassrum. Vi har hemkunskap, bild, NO och musik i särskilda salar på skolan. Idrott har vi i Hackstahallen samt sporthallen.


Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Patric Flodin
Senast uppdaterad:
onsdag 20 januari 2021