En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser finns det tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog.

Lärande och hälsa påverkar varandra ömsesidigt. Elevhälsogruppens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men också att stödja elevernas utveckling mot målen.

Funktioner inom elevhälsan är skolsköterska, speciallärare, specialpedagog, skolpsykolog samt kurator.

Detta gör elevhälsan

  • främjar elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygger ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidrar till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa
  • bidrar till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröjer hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksammar och på rektorns uppdrag utreder orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksammar och utreder orsaker till ohälsa
  • bidrar med åtgärder och anpassningar för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

UTDRAG UR SKOLLAGEN:

25 § Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Patric Flodin
Senast uppdaterad:
tisdag 19 januari 2021