En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Sommarbrev med information från rektorn

Vi närmar oss Midsommar och äntligen får alla elever och personal njuta av en välförtjänt ledighet. Även i år kan vi känna oss stolta med vad vi har åstadkommit. Att ständigt utvecklas är en viktig framgångsfaktor såväl för individer som för verksamheter. I begreppet skolutveckling ingår att regelbundet följa upp resultat för att kunna se framgångar och utvecklingsbehov där vi lyfter särskilt angelägna områden som behöver prioriteras.

Resultatet av Skolinspektionens Skolenkät presenterades i april och vi gläds över vissa framgångar där koppling mellan prioriterade arbetsområden och resultat syns tydligt. Utöver ordinarie undervisning har eleverna deltagit i vårfestival, åk 6 och 9 har under vårterminen ägnat en stor del åt Nationella prov och i dag var det avslutningsfest för åk 9. Imorgon stundar den årliga fotbollsturneringen där vinnarlaget möter lärarna. Vi har skolavslutning onsdag kl.12:30 med varierade framträdanden, utdelning av diplom, våra elever i åk 9 önskas lycka till och vi tackar lärare som slutar.

Centralt för skolan är att utbildningen ska utformas med hänsyn till elevernas olika behov. Skolan ska uppväga skillnader i elevernas förutsättningar. I dag lyckas inte skolorna i Sverige med detta och inte vi heller i den utsträckning som jag skulle vilja. Den senaste PISA- och TIMSS-undersökningarna visar på förbättrade resultat men eleverna presterar på lägre nivå än när undersökningarna började. Barn till högutbildade har fortsatt högre resultat än barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå, pojkar har lägre betyg än flickor och elever med utländsk bakgrund har lägre resultat än elever med svensk bakgrund. På Röllingbyskolan har vi under läsåret arbetat med att förbättra förutsättningarna för eleverna med förstärkt elevhälsa, SvAundervisning och ett medvetet arbete med ökad förståelse för beteendeproblematik i skolan. Pedagogerna har på olika sätt jobbat för att utvecklas i sitt arbete och har breddat sin kompetens genom att aktivt samarbeta runt planering, undervisning och bedömning.

Under två år har jag ansvarat för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att ge lärarna möjlighet att bedriva undervisning som möter alla elevers behov. Hur väl jag lyckats får andra bedöma men nu är det dags för mig att lämna över till någon annan som ser möjligheter där jag i dagsläget ser hinder. Jag har uppskattat det nära samarbete som har utvecklats på skolan, det förtroende jag fått och spänningen i att behålla ett högstadium och samtidigt starta förskoleklass, lågstadium och fritidshem. Mitt ödmjuka tack till alla medarbetare på Röllingbyskolan som jag fått förmånen att leda och arbeta tillsammans med. Inför kommande läsår väntar fortbildningsinsatser för lärare på lågstadiet, en del nyrekryteringar samt fortsatt arbete med att stärka likvärdigheten.

Nytt läsår med nya möjligheter, men först sommarlov!

Skolan och fritidshemmet är stängt v.28-31

Skolan startar igen med upprop torsdag 22 augusti kl.9

Med vänlig hälsning

Anna Zaar

Redaktör:
Per Ardfors

Sakkunnig:
Patric Flodin
Publicerad:
onsdag 12 juni 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 12 juni 2019