En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kulturmöten i skolans värld

Kollegiet på Röllingbyskolan hade förmånen att få lyssna till Jeanette Ohlsson Carlborg under en heldagsföreläsning den 16 augusti.

Jeanette Ohlsson Carlborg & Rektor Anna Zaar

Foto: Angelo Lorca

Genom att öka vår kunskap om varandras samhälls- och vardagsliv, historiska bakgrund, sociala strukturer, skolsystem, sjukvård, traditioner, normer, seder och kultur kan vi undvika en del krockar och missförstånd och bli bättre på att mötas.

Oftast är vi inte medvetna om den egna kulturen förrän vi möter en annan kultur. Medan den egna kulturen är förutsägbar kan man inte med samma säkerhet förutsäga vad som kommer att hända i en annan kultur. Det som fungerar väl på en plats kanske inte alls fungerar på en annan. Vi är alla individer, men vi bär med oss avtryck från den kultur eller de kulturer vi vuxit upp i.

Att ta upp frågor om kulturmöten, kulturskillnader, tolerans och förståelse är viktigt för hela vårt samhälle, idag kanske mer än någonsin. Ökade kunskaper ger större möjligheter att hantera nya situationer och undvika onödiga missförstånd.

Jeanette Ohlsson Carlborg

Foto: Angelo Lorca

Redaktör:
Per Ardfors

Sakkunnig:
Patric Flodin
Publicerad:
torsdag 30 augusti 2018
Senast uppdaterad:
måndag 20 april 2020