En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Språkval

Moderna språk

Enligt skolförordningen (9 kap. 5 §) ska elever i den svenska skolan kunna välja mellan minst två av språken franska, spanska eller tyska inför sitt språkval i moderna språk. På Röllingbyskolan erbjuder vi tyska och spanska. Eleverna gör sitt språkval senast inför årskurs 6.

När du ska söka till gymnasiet räknas dina 16 bästa bokstavsbetyg om till siffror som sedan summeras till ett meritvärde. Meritvärdet är summan av dina betyg. Dessutom läggs betygsvärdet för moderna språk till ditt meritvärde som då blir högre eftersom det då omfattar 17 betygsvärden. Det högre meritvärdet kan öka dina chanser att komma in på den gymnasieutbildning som du vill gå.

Som moderna språk kan du som elev även välja engelska, svenska, svenska som andra språk, teckenspråk och modersmål. Dessa ger dock inga extra meritpoäng i ditt slutbetyg.

Språkvalsbyte

Om du av något skäl vill byta ditt språkval tar du kontakt med din mentor i första hand. Mentor tar upp ärendet med berörda lärare för att bedöma förutsättningarna. Studie- och yrkesvägledaren kopplas också in i ärendet. Vårdnadshavare behöver godkänna språkvalsbytet. Slutgiltigt beslut sker av rektor.
Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Patric Flodin
Senast uppdaterad:
onsdag 20 januari 2021