En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Lärande

Alla barns utveckling och lärande ska främjas i skolan.

Deras kunskaper ska ge dem en grund för fortsatt utbildning, och bidra till att de utvecklas både personligt och som samhällsmedborgare.

Lärande är inte bara kunskaper - det är också att utveckla förståelse och empati, och respekten för allas lika värde. Alla barn och elever har rätt att påverka sin situation och bli lyssnade till. Personalens kompetens, att erbjuda olika metoder och verktyg och att fokusera på trygghet och respekt är andra viktiga delar för barnens lärande. 

Stöd i studierna

Elever på Röllingbyskolan har möjlighet att satsa extra och få hjälp med läxor i flera olika ämnen. Lärare kan också använda tiden för att göra nya bedömningar eller ge stöd då eleven inte når tillräckliga kunskaper. Det är bra om du meddelar dina lärare i förväg att du tänker komma.

OBS! Närvaro vid dessa tillfällen syns inte i Skolportalen/Schoolsoft.

Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Patric Flodin
Senast uppdaterad:
fredag 20 september 2019