En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Lärande

Alla barns utveckling och lärande ska främjas i skolan.

"Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål" (3 kap 2 §, Skollag).

Kunskaper som förmedlas av skolan ska ge en grund för fortsatt utbildning, och bidra till att du som elev utvecklas både personligt och som samhällsmedborgare.

Stöd i studierna

Elever på Röllingbyskolans högstadium har studiestöd på schemat för att ge möjlighet att satsa extra och få hjälp med läxor i flera olika ämnen.

I alla klasser finns assistent för att stötta eleverna i klassrummet eller ta ut några stycken för att jobba med dem i annat rum. Vi har även speciallärare som stöttar upp elever med behov, liksom lärare som har viss del av sin tjänst för att gå dubbelt eller dela grupper vid behov.Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Patric Flodin
Senast uppdaterad:
onsdag 20 januari 2021