En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elev- och föräldrasamverkan

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att elever får uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Så här kan du vara delaktig i hur Röllingbyskolan utvecklas.

Elevråd - elevinflytande

Elevråd finns för att:

  • Samla och stärka elever i demokratiska forum
  • Värna elevers rättigheter
  • Representera och föra fram elevers röst

Elevrådet träffas några gånger per termin och är ett demokratiskt forum där eleverna kan ta upp frågor kring trivsel och arbetsmiljö. Varje klass är i elevrådet representerad av två elever. På varje elevråd närvarar också en representant från skolans ledning, oftast rektor, för att hjälpa till med genomförande och lösningsförslag.

Föräldraråd

Två representanter från varje klass väljs vid föräldramöte i aug/sept. Föräldrarådet ses en gång per termin. Datum för föräldrarådsmöte anslås vid läsårets första föräldramöte.


Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Patric Flodin
Senast uppdaterad:
måndag 30 september 2019