En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevinflytande och föräldrasamverkan

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Så här kan du vara delaktig i hur Röllingbyskolan utvecklas.

Klassråd

På klassråden har du som elev möjlighet att ta upp något du vill ändra på, införa eller tycka till om. Klassråden sker en gång per månad.

Elevråd

Elevråden är tre till antalet, ett för varje stadium. Varje klass skickar representant till elevrådet och de tar då med sig vad klassrådet tog upp. Elevråden träffar rektor på dessa möten. Elevråd sker en gång per månad.

Matråd

En gång per termin har Röllingbyskolan matråd. Klassen skickar representant för att diskutera matrelaterade frågor. Med på mötet är skolsköterska, måltidspersonal samt biträdande rektor.

Föräldraråd

Två representanter från varje klass väljs vid föräldramöte i aug/sept. Föräldrarådet ses en gång per termin. Datum för föräldrarådsmöte anslås vid läsårets första föräldramöte.

Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Patric Flodin
Senast uppdaterad:
onsdag 20 januari 2021