Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mål och vision

Österskärsskolans ledord är trygghet, hälsa och lärande – tre ledord som påverkar varandra och hänger ihop.

Skolans sision är "Maximal utveckling"

På vår skola ska alla känna sig trygga och en förutsättning för detta är att vi
har nolltolerans mot alla typer av kränkande behandling. Planen mot diskriminering och kränkande behandling revideras varje år och förankras i skolans alla verksamheter.

Att driva utveckling utifrån ett hälsoperspektiv är viktigt då vi människor behöver
en allsidig utveckling för att må bra. Mat, rörelse, självkänsla och kunskap om
en god livsstil ger oss förutsättningar där våra förmågor kan utvecklas positivt.

Det centrala i allas vår utveckling är lärandet. Genom att säkerställa att undervisningen, fritidsverksamheten och elevhälsans verksamheter utformas så
att eleverna får en tillgänglig lärmiljö med utmaningar och stöd, får vi en skola där
eleverna ges möjlighet att växa till självständiga och reflekterande människor med kunskaper och färdigheter för livet.

Redaktör:
Maria Sjöström

Sakkunnig:
Maria Arnvaller
Senast uppdaterad:
tisdag 26 januari 2021