Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mål och vision

Österskärsskolans ledord är trygghet, hälsa och lärande – tre ledord som påverkar varandra och hänger ihop.

På vår skola ska alla känna sig trygga och en förutsättning för detta är att vi
har nolltolerans mot alla typer av kränkande behandling. Vår likabehandlingsplan revideras varje år och förankras i skolans alla verksamheter.

Att driva utveckling utifrån ett hälsoperspektiv är viktigt då vi människor behöver
en allsidig utveckling för att må bra. Mat, rörelse, självkänsla och kunskap om
en god livsstil ger oss förutsättningar där våra förmågor kan utvecklas positivt. För att främja våra elevers utveckling arbetar vi bland annat med äventyrspedagogik, ett område vi fortsätter att utveckla.

Det centrala i allas vår utveckling är lärandet. Genom att säkerställa att undervisningen, fritidsverksamheten och elevhälsans verksamheter utformas så
att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver, får vi en skola där
eleverna ges möjlighet att växa till självständiga och reflekterande människor med kunskaper och färdigheter för livet.

Redaktör:
Maria Sjöström

Sakkunnig:
Maria Arnvaller
Senast uppdaterad:
tisdag 15 oktober 2019