Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser finns det tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog.

UTDRAG UR SKOLLAGEN:
25 § Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Detta gör elevhälsan

  • främjar elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygger ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidrar till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa
  • bidrar till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröjer hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksammar och på rektorns uppdrag utreder orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksammar och utreder orsaker till ohälsa
  • bidrar med åtgärder och anpassningar för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

Redaktör:
Maria Sjöström

Sakkunnig:
Maria Arnvaller
Senast uppdaterad:
fredag 11 september 2020