Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vår skola

Österskärsskolan är en mellanstor skola med cirka 360 elever och cirka 60 personal som är organiserad i tre arbetslag. Här finns förskoleklass, åk 1-6 och fritidsverksamhet. Skolan ligger i ett villaområde i vackra Österskär med närhet till Tunafjärden.

Skolan har tre arbetslag som leds av varsin arbetslagledare. Arbetslagen är indelade i F-3, 4-6 samt fritidshemmet.

Verksamheten inryms i två olika byggnader varav en är paviljong. Skolan har egna ämnessalar i trä- och metallslöjd, textilslöjd, musik, hem och konsumentkunskap/bild samt idrott och hälsa.

I de två förskoleklasserna arbetar två förskollärare i respektive klass och i årskurs 1-6 har varje klass en mentor. I åk 4-6 undervisas eleverna av ämneslärare.I åk 1-3 har varje klass sin fritidsavdelning och ”Klubben” är vår fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6.

Skolgården inbjuder till lekfullt lärande. Här finns en fotbollsplan i konstgräs, lekplatser med närhet till skogsområde och äng. Skolgården används medvetet ur ett pedagogiskt perspektiv för att locka barnen till lek och fysisk aktivitet.

Redaktör:
Maria Sjöström

Sakkunnig:
Maria Arnvaller
Senast uppdaterad:
torsdag 12 september 2019