Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Viktig information om skolmåltider och specialkost

Vi hälsar ditt barn välkommen till skolrestaurangen och hoppas att hon/han ska trivas med oss och bli nöjd med vår service och den mat vi serverar. Vi vill också informera om några förändringar gällande specialkost.

Flera alternativ i det ordinarie utbudet

Österåkers kommun har som ambition att måltiderna i skolan ska passa så många som möjligt. Färre speciallösningar gör att vi kan minska matsvinnet och lägga större resurser på den ordinarie maten. Österåkers skolrestauranger erbjuder därför alltid alternativa lunchrätter, varav minst en vegetarisk, ett stort utbud av grönsaker och tillbehör samt ett glutenfritt alternativ (för de elever som mår bättre av den maten, men som inte har glutenintolerans). Genom vårt stora dagliga utbud och genom dialog med matgästerna kan vi tillgodose de flesta behov.

Specialkost av medicinska skäl

Elever som av olika anledningar ändå inte kan äta av den ordinarie maten kan få specialkost serverad i skolrestaurangen. Specialkost erbjuds från och med den 1 januari 2018 enbart till elever som av medicinska skäl behöver anpassad mat. Intyg från sjukvårdspersonal krävs. Elever utan medicinska skäl erbjuds istället alternativ i det ordinarie utbudet. Det finns till exempel alltid minst ett vegetariskt alternativ.

Vegetarisk kost och kost fri från fläsk

Vegetarisk kost räknas inte som specialkost, för varje dag serveras minst ett vegetariskt alternativ som alla kan välja. Inte heller kost fri från fläskkött räknas som specialkost, eftersom eleven kan välja andra alternativ de gånger vi serverar fläskkött.

Ansöka om specialkost
För att ditt barn ska få specialkost behöver du lämna dessa dokument till barnets lärare eller mentor:

Om du redan har lämnat in ett medicinskt intyg från sjukvården, räcker det att du lämnar ifylld blankett till lärare eller mentor.

Blanketten ”Beställning av specialkost” ska förnyas en gång per år i samband med läsårsstart. Intyg från sjukvården förnyas vid behov utifrån medicinsk bedömning.

För att säkerställa att ditt barn får rätt specialkost registrerar vi eleven i vårt kostprogram med för- och efternamn samt aktuell specialkost. För ett sådant register krävs målsmans samtycke enligt personuppgiftslagen (PUL) och den kommande dataskyddsförordningen. Därför ska du signera samtyckesblanketten och lämna in den tillsammans med kostintyget och beställningsblanketten. Samtyckesblanketten hittar du på www.osteraker.se/specialkostlänk till annan webbplats

Kontakta oss vid sjukdom och förändringar

Om ditt barn har specialkost, kontakta skolrestaurangen om:

  • ditt barn är sjukt och när barnet är tillbaka i skolan igen. Detta för att minska matsvinn och onödigt arbete.
  • ditt barns behov av specialkost ändras.
  • ditt barn inte längre behöver specialkost eller byter skola.

Om eleven under två veckors tid inte hämtat ut sin specialkost kommer den att dras in.

Frågor och synpunkter

Kontakta i första hand restaurangen på er skola om du har frågor eller synpunkter. För övergripande frågor, kontakta Eva Nordenhem, kostchef, på e-postadress eva.nordenhem@osteraker.se.

Med vänlig hälsning

Eva Nordenhem

Kostchef

Redaktör:
Maria Sjöström

Sakkunnig:
Maria Arnvaller
Publicerad:
torsdag 7 november 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 7 november 2019