Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Uppdaterad information gällande Coronavirus

Vi får många frågor från vårdnadshavare på Österåkers kommunala förskolor och skolor om det nya coronaviruset. Österåkers kommun följer noga utvecklingen och samverkar med ansvariga myndigheter. Vi kommer löpande att informera om den aktuella utvecklingen i Österåker. Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad är kommunens webbplats, osteraker.se/coronavirus.

Uppdatering Grundskola och Covid-19

Österåkers kommun följer fortsatt utvecklingen och vi agerar utifrån de rekommendationer och direktiv som kommer från Regering, Folkhälsomyndigheten och Österåkers kommuns ledning.
Följande är nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och hur Österåkers kommuns kommunala grundskolor agerar utifrån dessa.

Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Grundskolans verksamhet är undantagen detta förbud. Grundskoleverksamheten i Österåkers kommun fortsätter som vanligt men vi anordnar inte gemensamma samlingar och liknande för våra elever.

Skolmatsalen

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
Skolans matsal är undantaget detta beslut. Dock ser grundskolorna i Österåkers kommun nu över möjligheter för att minska köbildning och trängsel i skolmatsalarna. Samarbete med kommunens kostenhet pågår för bästa möjliga lösning på respektive skola.

Nuläge undervisning

Skolplikt gäller. Är eleven frisk och fri från förkylningssymptom ska eleven vara på skolan. Om eleven är sjuk eller har milda förkylningssymptom ska eleven sjukanmälas och stanna hemma.
Grundprincipen för distansundervisning på kommunala grundskolorna i Österåkers kommun är att detta bedrivs först om beslut om skolstängning fattas. Än har inget sådant beslut fattats på Österåkers kommuns kommunala grundskolor. Enskilda skolor eller undervisningsgrupper kan komma att fatta andra beslut utifrån rådande läge.
För elever som är hemma sjuka finns som vanligt möjlighet att ta hem skoluppgifter och arbeta med för att komma i fas med sina klasskamrater.

Pollenallergi

Covid-19 kan, likt pollenallergi, ge milda förkylningssymtom vilket gör det svårt att till en början bedöma om symtom beror på allergi eller Covid-19.
Vid symptom på förkylning stannar eleven hemma, även med milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen.
Vid pollenallergi rekommenderas intag av föreskriven medicin. Om förkylningssymptomen avtar efter allergimedicinering och vårdnadshavare bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi, ska eleven vara närvarande i skolan.
Tillkommer nya symtom som inte kopplas till allergi eller om feber uppstår, ska eleven stanna hemma tills dessa symtom helt försvinner och ytterligare två dagar.

Tack för gott samarbete!

 

Uppdatering gällande Coronavirus -17/3

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att förskolor och skolor håller öppet som vanligt.
Folkhälsomyndigheten bedömer att det inte är en effektiv åtgärd att låta friska skolbarn stanna hemma och att det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för importsmitta är mycket hög, risken för smitta är i övrigt måttlig.

Hantering i Österåker

Alla som har luftvägssymtom, hosta eller feber och varit i ett utsatt område ska stanna hemma och omedelbart kontakta Vårdguiden 1177 på telefon för vidare bedömning. Det gäller även medarbetare i skola och förskola.

Grundskola och gymnasieskola

Alla som kommer hem från utsatta områden uppmanas att kontakta skolan, det vill säga rektor eller elevhälsans medicinska insats på telefonnummer på 08-540 817 79, vardagar klockan 08.00-16.30, innan de kommer till skolan.
För alla som haft kontakt med människor som kommit hem från utsatta områden eller haft kontakt med smittade, kontakta elevhälsans medicinska insats på telefonnummer 08-540 817 79, vardagar klockan 08.00-16.30.
Elevhälsan medicinska insats är underställd och följer Folkhälsomyndighetens direktiv. Patientsekretess gäller vid alla kontakter med elevhälsans medicinska insats.
Vi vill påminna om att skolplikt gäller för elever från förskoleklass till årskurs nio. Vårdnadshavare sjukanmäler enligt gällande rutin.

Förskola

För förskolebarn ber vi vårdnadshavarna att kontakta rektor.

Vad händer om någon misstänks vara smittad?


Region Stockholm och Smittskydd Stockholm ansvarar för att de misstänkt
smittade får lämna prover, får provsvar och vid konstaterad smitta att de får
vård. Det är också Smittskydd Stockholm som ansvarar för smittspårning för
att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för
bedömning och eventuell provtagning.
Om vår kommun skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade
invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig
ut några uppgifter om patienter.

Mer information

Har du frågor om det nya coronaviruset, ring 113 13, eller läs mer på
Folkhälsomyndighetens webbplats eller 1177.se.
Läs om hur du kan prata med ditt barn om coronaviruset på Krismyndighetens
webbplats.

 

Information gällande Coronavirus (28/2)

Med anledning av coronaviruset covid-19s spridning i bland annat norra Italien, Iran och Kina och eventuella resor under sportlovet vill vi uppmärksamma er på de senaste rekommendationerna från ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet och följer händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19 noga. De bedömer att det är en väldigt liten risk för smittspridning i Sverige.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns det i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan, bedömer Folkhälsomyndigheten tillsammans med Skolverket.

Om ni rest till ett smittdrabbat land eller träffat någon som rest och ditt barn får feber och hosta ska det stanna hemma. Kontakta då Vårdguiden 1177 på telefon för rådgivning.

Du kan följa utvecklingen på Folkhälsomyndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Tips för att hålla sig frisk

I sjukdomstider kan ni själva förebygga smittspridning, även av vanliga förkylningar, genom att ofta tvätta händerna med tvål och varmt vatten. Undvik även att röra vid ansiktet och i ögonen och undvik nära kontakt med sjuka människor. Handsprit kan vara ett alternativ när ni inte har möjlighet att tvätta händerna. Påminn barnet om att nysa och hosta i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Folkhälsomyndigheten har samlat vanliga frågor och svar på sin webbplats.
Frågor och svar på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats


Vi ser fram emot att träffa alla barn igen efter sportlovet! Varmt välkomna tillbaka!

Redaktör:
Maria Sjöström

Sakkunnig:
Maria Arnvaller
Publicerad:
fredag 28 februari 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 31 mars 2020