Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mål och vision

Vårt främsta verktyg för att utmana och bekräfta dig som elev är att du ska mötas av en trygg och lärorik miljö där ansvar och inflytande över ditt lärande står i fokus.

MargreteIundsskolans vision och mål

Vårt främsta verktyg för att utmana och bekräfta dig som elev är att du ska mötas av en trygg och lärorik miljö där ansvar och inflytande över ditt lärande står i fokus. När du som elev lämnar vår skola efter årskurs 6, ska du göra det med lust till fortsatt lärande och med en stark tilltro till dig själv och din förmåga.

Margretelundsskolans värdegrund

Vi vill..

  • att alla ska visa hänsyn och respekt för varandra, därför uppmuntrar vi ett gott uppförande.
  • hjälpa eleverna att skapa goda kamratrelationer, därför är vi goda förebilder och hjälper till att lösa konflikter.
  • utveckla varje elevs unika egenskaper, därför möter vi eleven utifrån dennes förutsättningar och behov.
  • stärka elevernas självkänsla och självförtroende, därför ger vi eleverna förutsättningar för att lyckas.
  • ge eleverna en trivsam miljö, därför är vi aktsamma om lokaler och material.

Redaktör:
Jenny Johansson

Senast uppdaterad:
fredag 19 mars 2021