Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

Elevhälsans arbete på Margretelundsskolan utgår från ett salutogent perspektiv.

Det salutogena perspektiv har sin utgångspunkt i det som främjar hälsa och välmående. Elevhälsan står på tre ben, hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

Hälsofrämjande arbete ur ett salutogent perspektiv

 • verka för att alla elever uppnår minst godkända kunskapskrav - den viktigaste skyddsfaktorn
 • verka för tillitsfulla relationer mellan elever och mellan personal och elever
 • verka för god trivsel, ett tillåtande klimat, ett respektfullt bemötande och förhållningssätt
 • arbeta med våra styrkor på skolan för att synliggöra goda exempel
 • bidra till ett aktivt, kollegialt lärande

Förebyggande arbete ur ett salutogent perspektiv

 • via vardagsarbetet i samspel med kollegor
 • via tematiskt arbete inom olika områden
 • via specialpedagogernas språk-, läs- och skrivutvecklande projektarbete och arbete i språkgrupper
 • via fortbildning
 • revidering av skolans likabehandlingsplan i samarbete med trygghetsteamet

Åtgärdande arbete

att utifrån medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens diskutera och föreslå vidare insatser,

 • stödjande konsultationsforum för skolans pedagoger
 • ytterligare insatser av specialpedagogisk, psykosocial, psykologisk eller medicinsk karaktär från elevhälsans medlemmar
 • intern o/e extern utredning
 • särskilt stöd dokumenterat i åtgärdsprogram
 • kontakt med extern expertis

Redaktör:
Jenny Johansson

Senast uppdaterad:
onsdag 23 september 2020