Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vår skola

Att arbetsglädje smittar av sig, det ser vi varje dag i vår verksamhet. Därför möts varje elev av uppmuntran, stöd och stimulans för att utvecklas och lära sig så mycket som möjligt utifrån sina förmågor.

Margretelundsskolan är en kommunal F-6 skola med cirka 500 elever. Vi har en aktiv fritidsverksamhet där skolans 12 fritidsavdelningar erbjuder en meningsfull fritid.

Vi har ett helhetsperspektiv och samverkar från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna skall mötas av en trygg och lärorik miljö som ger dem utmaningar, ansvar och inflytande över sitt lärande.

Natursköna områden

Vår fina skolgård innefattar skogspartier, gräsmattor, lekställningar, gungor och en stor fotbollsplan med konstgräs.

Stadig värdegrund

Margeretlundsskolans verksamhet vilar på en stadig värdegrund och fina traditioner, samtidigt som skolan ständigt utvecklas och följer den senaste forskningen vad gäller skolutveckling.

Bibliotek

På skolan finns ett bemannat skolbibliotek dit barnen går för att låna böcker och ha boklektioner varje vecka. Vi är också stolta över att vårt skolbibliotek erbjuder Legimus, vilket är en inläsningstjänst som ger elever med läshinder tillgång till 10 000-tals inlästa böcker.

En skola med högt söktryck

Våra fantastiska pedagoger brinner för arbetet med våra barn och elever. Elever har fina resultat, skolan har god ekonomi och personalen har stort engagemang för varje elev och känner stor stolthet för sitt fina arbete. Vår ambition är att alla elever ska nå så långt det är möjligt - och ännu lite längre.

Ny teknik för flexibelt lärande

I alla klassrum finns interaktiva skrivtavlor så kallande Smartboards, tillgång till datorer och iPads. Den nya tekniken och pedagogiken gör undervisningen till en kreativ och dynamisk upplevelse och höjer därmed elevens motivation och prestation.

Redaktör:
Jenny Johansson

Senast uppdaterad:
onsdag 27 januari 2021