Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Klasser och fritidshem

På Margretelundsskolan går 510 elever fördelade på 21 klasser, från förskoleklass till årskurs 6. I nära anslutning till skolan finns också 8 fritidshem. Under en skoldag leder lärare, pedagoger och resurspersonal cirka 100–150 olika lektioner.

Klassidorna

På klassidorna härunder hittar du bloggar med veckobrev, kontaktuppgifter till lärare och länkar till alla viktiga inloggningar som elev och förälder behöver i skolan.

Fritidshem

Vi ser till att barnens fritid blir meningsfull genom lek, skapande verksamhet, musik och rörelse. Här kan de känna sig trygga, bekräftade och sedda. Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler och vi har öppet mellan klockan 06.30–18.00 med gemensam öppning och stängning.
Riktlinjer för fritidshemPDF

Trygghet, glädje, gemenskap

Vår fritidsverksamhet planerar vi enligt skolverkets allmänna råd för fritidshem. Vi ser till att eleverna får möjligheten att utvecklas och att lära. De ska få chansen att skapa kontakter med andra och hitta en social gemenskap. Genom tydliga rutiner och som stabila förebilder, bejakar vi elevernas nyfikenhet och ger dem ansvar och inflytande.

Öppning

Tärnans fritids 6.30 (Åk F-1) 08-540 81924
Svärtans fritids 7.00  (Åk 2-6) 08-540 81373

Stängning

Tärnans fritids 16.30 eller 17 (alla åldrar) 08-540 81373

Redaktör:
Jenny Johansson

Senast uppdaterad:
onsdag 19 augusti 2020