Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Utvecklingssamtal på distans HT-20

Information om anpassningar till följd av rådande coronapandemi

Det finns inget samtal som är viktigare för oss på skolan än Utvecklingssamtalet.

Under rådande coronapandemi kommer vi att genomföra höstterminens utvecklingssamtal på distans, via telefon eller digitala möten. Detta för att minimera antalet personer i skolans byggnad och därmed minska risken för smittspridning.

Enligt skollagen ska vårdnadshavare erbjudas två utvecklingssamtal per läsår för att ni vårdnadshavare och era barn ska känna er väl informerade vad gäller ert barns utveckling och lärande.

Höstens utvecklingssamtal kommer genomföras enligt följande:

  1. I skolan har lärare och elev ett förberedande samtal kring elevens utveckling och lärande utifrån den senaste individuella utvecklingsplanen (IUP).
  2. För elever med nya klasslärare blir samtalet ett “lära-känna-samtal”.
  3. Efter lärarnas samtal med eleven i skolan får vårdnadshavare hem föregående IUP samt medföljande diskussionsfrågor.
  4. Hemma samtalar vårdnadshavare innan utvecklingssamtalet med sitt barn utifrån medskickat material och frågor.
  5. På inbokad dag/tid ringer lärare till vårdnadshavare, alternativt får vårdnadshavare en länk att koppla upp sig på för ett digitalt utvecklingssamtal.
  6. Lärare och vårdnadshavare har ett utvecklingssamtal på distans om barnets utveckling och lärande, ca 20 minuter.

Om möjligt närvarar båda vårdnadshavarna samt eleven på mötet hemifrån.

Datum, tid och detaljer kring genomförandet för utvecklingssamtalet kommer till er från respektive klasslärare i slutet av vecka 37. Som vanligt ska vi göra vårt yttersta för att få till syskontider i anslutning till varandra.

Vi ser fram emot höstens utvecklingssamtal och hoppas på att kunna genomföra ett “vanligt” utvecklingssamtal under VT21.

Med vänlig hälsning,

Maria Filipsson
Rektor Margretelundsskolan

Redaktör:
Jenny Johansson

Sakkunnig:
Jenny Johansson
Publicerad:
fredag 4 september 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 13 oktober 2020