Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Uppdatering Corona

Särskild uppmaning att stanna hemma vid sjukdom!

Margretelundsskolan följer fortsatt de rekommendationer och direktiv som kommer från Folkhälsomyndigheten, regering och Österåkers kommun.

Skolan är fortsatt öppen och verksamheten pågår som vanligt. Vi uppmanar alla att tvätta händerna ofta och använda handsprit där sådan finns. Det är i nuläget mycket
viktigt att alla som är sjuka ska stanna hemma tills man är symptomfri. Det är
ett ansvar som vilar tungt och ska tas på allvar.

Nedan finns den senaste information från Österåkers kommuns centrala elevhälsa.

Med anledning av WHO’s utlysande av Pandemi och förändrade förhållningsregler från Folkhälsomyndigheten.

Bakgrund:
WHO har utlyst Pandemi avseende Covid19. Då övergår smittskyddsarbetet ut på
att minska antalet nysmittade i samhället och ansvaret läggs på samhällsmedborgarna att följa de riktlinjer som ges. Smittskydd Stockholm kommer inte längre ta prov på lindrigt sjuka vid misstanke om coronavirus utan hemkarens gäller för var och en, gammal som ung med symtom på luftvägsinfektion. Sjukvårdens resurser ska koncentreras till de sköraste i samhället.

Det är från och med nu oetiskt att inte se sin egen del av ansvaret för att minska
spridning av coronavirus. Spekulationer om var smittade kan finnas är inte
längre relevant, det kan vara vem som helst.

Vi kan från tidiga studier se att barn och ungdomar i åldern 0-19 år uppvisar lindriga
symtom eller inga alls. Barn med uttalad risksjukdom bör vända sig till
medicinskt ansvarig mottagning där barnet är inskrivet för råd kring
förhållningssätt. I övrigt gäller hemkarens vid luftvägssymtom. Ja, det kan
innebära veckor av VAB.

Fortsatt gäller inga symtom = inte smittsam

Elevhälsans medicinska insats jobbar preventivt och förebyggande för elever i läromiljön. Där ingår givetvis att förhålla oss till smittskyddet i regionen och
Folkhälsomyndigheten.

Vi kommer från och med måndag 16 /3 att erbjuda stöd via telefon till barn/elever med ökad risk för allvarligt insjuknande i Covid19 (Exempel hjärtsjukdom,
lungfunktions-nedsättning, diabetes, nedsatt immunförsvar med flera) på
telefonnummer 08-540 811 62 vardagar kl 8.00-16:30

Sedan tidigare erbjuds råd och stöd kring riskområden och förhållning till återgång i
skola/förskola. Här hänvisas till ordinarie skolsköterska och rektor på skola
och till BVC för förskola.

För barn/elever som varit i våra förskolor/skolor och haft kontakt med hemkomna från
riskområden och är symptomfria: Gå till förskola/skolan som vanligt.

Maria Filipsson
Rektor
Österåkers kommun, Margretelundsskolan

Redaktör:
Jenny Johansson

Sakkunnig:
Jenny Johansson
Publicerad:
måndag 16 mars 2020
Senast uppdaterad:
måndag 16 mars 2020