Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ledigheter och frånvaro

Riktlinjerna för ledigheter är fastställda av verksamhetschef för utbildning och skolans rektor. För ogiltig frånvaro finns lokala rutiner på varje skola. Meddelanden om frånvaro skickas till vårdnadshavare via Dexter.

Ledigheter

Skolan ger viktiga förutsättningar för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt. Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och hög närvaro i skolan. Eleverna har endast 178 skolpliktiga dagar per år. Under årets övriga 187 dagar är eleverna lediga.

Vi vet att en resa kan vara oerhört lärorik för våra elever. Vi vet också att det kan vara svårt och dyrt att förlägga familjens resor till skolloven. Enligt Skollagen kan elever inte ta semester från skolan även om man åtar sig att ta igen det man missat.

Det kan ändå finnas extra tungt vägande skäl för skolan att bevilja kortare ledighet vid enstaka tillfälle om ledigheten gäller enskilda angelägenheter. Det kan till exempel vara begravning, nära anhörigs sjukdom eller religiösa högtider. Finns sådana personliga skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökan så att rektorerna kan göra en bedömning i varje enskilt fall. Ledighet längre än 10 dagar beviljas endast om det finns synnerliga skäl.

Om vårdnadshavarna, trots skolans avslag på ledighetsansökan, ändå väljer att inte följa skolplikten ansvarar vårdnadshavarna för att meddela detta till mentorn så att kommunikation blir rak och ärlig. Frånvaron registreras som ogiltig och kommer att synas på betyget för våra elever i årskurserna 6-9 (enligt 6 kap. 12 § skolförordningen).

I Österåkers kommuns kommunala skolor beslutas all ledighet av skolledningen i enlighet med skollagen. Beslutet kan inte överklagas.

Joakim ÖStling                
Verksamhetschef utbildning Skola
Produktionsförvaltningen,
Österåkers Kommun

Maria Filipsson
Rektor Margretelundsskolan
Produktionsförvaltningen,
Österåkers Kommun

Frånvaro

Om eleven inte kommer till skolan eller en lektion utan att vårdnadshavarna anmält frånvaro kontaktar berörd lärare vårdnadshavarna skyndsamt.

Hög giltig frånvaro

Vid hög giltig frånvaro, vid till exempel sjukdom, som kan påverka elevens möjlighet att nå målen kontaktar mentorn vårdnadshavare och elev för att samtala om eventuella åtgärder. Mentorn informerar också arbetslaget och specialläraren. Vid behov kan detta lyftas till elevhälsogruppen.

Meddelande om frånvaro

Om en elev inte närvarar på en lektion skickas ett meddelande via skolportalen/Schoolsoft.

Om en elev kommer sent till en lektion skickar skolportalen ett sms eller mejl till vårdnadshavaren. Eleven har då kommit till lektionen fast sent.

Frågor om meddelanden

Har ni frågor om meddelanden som kommer via Schoolsoft, kan läraren som höll i lektionen eller elevens mentor svara på dem.

Läsårstider

Läsårstiderna nedan gäller alla kommunala grundskolor, inklusive förskoleklass, samt den avgiftsfria allmänna förskolan för barn i åldern 3-5 år.

Observera: Nedanstående tider anger perioder för skoldagar då undervisning bedrivs för eleverna. Tiderna är gemensamma för elever vid samtliga kommunala grundskolor. Under dessa skoldagar ges eleverna den lagstadgade garanterade undervisningstiden.

Skolenheter kan besluta om att förlägga upprop och/eller avslutning vid annan tid exempelvis på kvällstid eller på en av de anslutande dagarna. Skolan ansvarar då för att information om detta når alla elever och vårdnadshavare i god tid. Nedanstående terminstider utgör beslutsunderlag vid beslut om skolskjuts för elever vid kommunala skolor.

Vårterminen 2021

 • Måndag den 11 januari: Terminens första skoldag
 • Onsdag den 9 juni: Läsårets sista skoldag

Under vårterminen 2021 är eleverna lediga:

 • Vecka 9 (1 mars - 5 mars): Sportlov
 • Vecka 14 (6 april - 9 april): Påsklov
 • Fredag 14 maj: Klämdag

Höstterminen 2021

 • Onsdag den 18 augusti: Läsårets första skoldag
 • Onsdag den 22 december: Terminens sista skoldag

Under höstterminen 2021 är eleverna lediga:

 • Vecka 44 (1 november - 5 november): Höstlov

Vårterminen 2022

 • Tisdag den 11 januari: Terminens första skoldag
 • Torsdag den 9 juni: Läsårets sista skoldag

Under vårterminen 2022 är eleverna lediga:

 • Studiedag måndag 10 januari
 • Vecka 9 (28 februari - 4 mars): Sportlov
 • Vecka 15 (11 april - 14 april): Påsklov
 • Fredag 27 maj: Klämdag vid kristi himmelsfärdsdag

Höstterminen 2022

 • Torsdag den 18 augusti: Läsårets första skoldag
 • Onsdag den 21 december: Terminens sista skoldag

Under höstterminen 2022 är eleverna lediga:

 • Vecka 44 (31 oktober - 4 november): Höstlov

Vårterminen 2023

 • Tisdag den 10 januari: Terminens första skoldag
 • Tisdag den 13 juni: Läsårets sista skoldag

Under vårterminen 2023 är eleverna lediga:

 • Studiedag måndag 9 januari
 • Vecka 9 (27 februari - 3 mars): Sportlov
 • Vecka 15 (11 april - 14 april): Påsklov
 • Fredag 19 maj: Klämdag vid kristi himmelsfärdsdag
 • Måndag 5 juni: Dag mellan två röda dagar

Höstterminen 2023

 • Måndag den 21 augusti: läsårets första skoldag
 • Fredag den 21 december: terminens sista skoldag

Under höstterminen 2023 är eleverna lediga:

 • Vecka 44 (30 oktober - 3 november): höstlov

Vårterminen 2024

 • Onsdag de 10 januari: terminens första skoldag
 • Onsdag den 12 juni: läsårets sista skoldag

Under vårterminen 2024 är eleverna lediga:

 • Studiedagar må 8-9 januari
 • Sportlov (vecka 9): 26–29 februari och 1 mars
 • Påsklov (vecka 14): 2–5 april
 • Lov vid Kristi himmelsfärds dag: 10 maj
Redaktör:
Jenny Johansson

Senast uppdaterad:
fredag 19 mars 2021